• شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۶:۲۶
  • اخبار
  • 421 بازدید
  • بدون دیدگاه
اردوی راهیان پیشرفت؛ فرصتی برای آشنایی نسل جوان با دستاوردهای زیست بوم فناوری و نوآوری

در سال‌های اخیر دستاوردهای علمی و پیشرفت کشور صرفا از طریق اخبار و یا از زبان رهبران و مسئولان کشوری برای اقشار مختلف جامعە روایت و تبیین می‌شد و مخاطبان بە این شیوە از اخبار آخرین دستاوردهای علمی آگاە می‌شدند.

امروزە اما در کنار روایت دستاوردهای علمی کشور در حوزەهای مختلف و تبیین پیشرفت‌های انقلاب از طریق اخبار و سخنرانی، حضور فیزیکی مخاطبان در کنار دستاوردها، بیش از پیش بە روشنگری و تبیین حقایق در جامعە کمک خواهد کرد.

در همین راستا برگزاری سلسله اردوهای راهیان پیشرفت برای دانش آموزان در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در سال 1402برنامه ریزی و اجرا شد.

در این برنامه که با همکاری کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری برگزار گردید مباحثی از جمله خلاقیت، ایده پردازی، آشنایی با دانش بنیان ها، فرآیند های جاری پارک علم و فناوری و آشنایی با داستان کسب و کار شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در قالب رویداد انتقال تجربه ارائه شد.

شایان ذکر است بالغ بر500 دانشآموز مقاطع مختلف دبیرستان در قالب اردوهای راهیان پیشرفت از پارک علم و فناوری بازدید و از نزدیک با فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر آشنا شدند.