خدمات فنی و تخصصی
خسرو طاهری
خسرو طاهری

رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی

بررسی نیازهای فنی و تخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک و برنامه ریزی برای تأمین آنها .

– فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب جهت انجام آزمایشهای مورد نیاز موسسات و هسته های

مستقر در پارک.

– نظارت بر روند بهره برداری واحدهای فناور و سایر موسسات مستقردر پارک از امکانات و تجهیزات فنی

و آزمایشگاهی پارک و ارائه راهنمائی های لازم به آنها .

– انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و توسعه

آنها .

– ارائه راهنمایی های لازم به موسسات و واحد های مستقر در پارک و هماهنگ کردن فعالیت های آنان .

– تلاش برای ارتقاء خدمات فنی و تخصصی ازطریق اخذ گواهینامه های معتبر برای آزمایشگاهها و

کارگاه های تخصصی .

– تدوین و بروز نمودن تعرفه ارائه خدمات فنی و تخصصی .

– تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم در مورد چگونگی بهره گیری از امکانات

و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.

– تهیه و تدوین برنامه های لازم برای راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و

انجام نظارتهای لازم در این زمینه بمنظور بروز رسانی تجهیزات مزبور برای استقاده واحدها و موسسات

مستقر در پارک.

– برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در جهت جذب کمک های فنی و تخصصی آنها در راستای

تأمین نیازهای فنی وتخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک.

– انجام برنامه ریزی های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای واحدها و موسسات مستقر

در پارک در جهت ارتقاء دانش و تقویت مهارت های تخصصی آنها .

– ارائه خدمات شبکه شامل سخت افزار و نرم افزار به موسسات مستقر درپارک.

– ارائه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای به موسسات و واحدهای مستقر در پارک.

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق


خدمات آموزشی:  ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کسب و کارهای نوپا با برگزاری دوره های آموزشی برای شرکتهای مستقر مطابق با تقویم آموزشی سالانه ، برگزاری سمینارها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌های علمی
خدمات مالکیت فکری: ارائه خدمات مشاوره ثبت مالکیت فکری و انجام داوری طرح‌های ثبت اختراع با عنوان مرجع استعلام ثبت مالکیت فکری

محمد رضا توحیدی

کارشناس خدمات فنی و تخصصی