موسسات و بازاریابی
مینا ضیایی

مدیر امور موسسات و بازاریابی

مطالعه و برنامه ریزی برای پذیرش و جذب موسسات و واحدهای فناور در پارک و توسعه ظرفیت پذیرش پارک

دریافت و بررسی مقدماتی تقاضای واحدهای فناور جهت پذیرش در پارک

انجام اقدامات لازم برای شناسایی موسسات و واحدهای فناور کار آفرین واجد شرایط و توجیه و تشویق آنان به استقرار در پارک و بهره گیری از امکانات آن .

تشکیل پرونده برای واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک و طرح درخواست استان در کمیته جذب و پذیرش

انجام بررسی ها و مطالعات لازم بمنظور تخصیص محل و امکانات مورد نیاز موسسات در پارک

تهیه پیش نویس انعقاد قرارداد با موسسات و واحدهای فناور که پذیرش آنها در پارک مورد تایید قرارگرفته است

تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای چگونگی بهره گیری موسسات از امکانات پارک جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط

تدوین پیش نویس آئین نامه های مربوط به واحدهای چند مستاجره جهت طرح و تصویب در مراجع زیربط

پیگیری و نظارت از نحوه عقد قراردادهای منعقده با واحدهای مستقر در پارک و انجام نظارت و هماهنگی های لازم در مورد ارائه خدمات با کیفیت به آنها

رسیدگی به مشکلات اجرایی واحدها و موسسات در ارتباط با پارک و انجام هماهنگی های لازم به منظور مرتفع نمودن آنها

حمایت و پشتیبانی از موسسات و واحدهای مستقر در پارک در جهت بهره مندی آنها از تسهیلات بانکی

ارتباط و هماهنگی با مراکز رشد جهت معرفی، هدایت و راهنمایی موسسات و واحدهای واجد شرایط به پارک

کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات واحدهای مستقر در پارک از طریق ارتباط بخشهای تحقیعانی ، تولیدی و صنعتی

کمک به تامین زمینه های لازم برای ایجاد تقاضا و ارائه محصولات موسسات و واحدهای مستقر در پارک به بازار

برقراری ارتباط با موسسات صنعتی و تولیدی بمنظور معرفی امکانات و توانمندی¬های واحدها و موسسات مستقر در پارک و ترغیب و تشویق آنها به بهره گیری از محصولات و دستاوردهای واحدهای مزبور

بررسی نیاز های موسسات تولیدی و صنعتی در ارتباط با فعالیت های واحدهای مستقر در پارک و انعکاس آنها به واحدهای مزبور به منظور بومی سازی و هماهنگ نمودن محصولات و فراورده های انها با نیازهای واقعی موسسات تولیدی و صنعتی

هماهنگی در زمینه شرکت فعال پارک و موسسات مستقر در آن در نمایشگاه ها و همچنین انجام اقدامات لازم برای برپایی نمایشگاه های تخصصی در پارک

تهیه و انتشار نشریات تخصصی ، جزوات و پولتن ها و پوستر های مختلف جهت معرفی پارک و موسسات مستقر در آن به بخشهای تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

جمع آوری اطلاعات لازم در جهت آشنا سازی بخش های مرتبط جامعه با توانمندی ها و دستاوردهای موسسات و واحدهای مستقر در پارک و ارائه آن به روابط عمومی جهت انعکاس در وسایل ارتباط جمعی

انجام مساعدت های لازم برای انعقاد قرارداد بین موسسات و واحدهای مستقر در پارک از یک سو و موسسات تولیدی و صنعتی از سوی دیگر برای بهره گیری از دستاوردهای واحدهای مزبور با هدف حمایت از آنان .

تلاش در جهت جذب کمکهای مالی و فنی سازمانها و موسسات تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی برای اجرای پروژه¬های موسسات و واحدهای مستقر در پارک

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

حسین شاکری

کارشناس جذب و پذیرش

راضیه کریمیان

کارشناس موسسات