پذیرش در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

راهنمای استفاده از سامانه پذیرش پارک علم و فناوری را از اینجا دانلود کنید.