دفتر مالکیت فکری

در مسیر تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیقات و نوآوری‌های نوین، حفاظت و نگهداری از دستاورد‌های فکری و معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ثبت اختراعات و محافظت از مالکیت‌های فکری از فرآیندهای تخصصی هستند که معمولا افراد مخترع و نوآور نیازمند دریافت خدماتی در این زمینه می‌باشند.

اختراع در ایران به شکل اینترنتی و تنها از طریق پورتال سازمان مالکیت صنعتی قابل ثبت است. مخترعین پس از ورود به سایت این سازمان باید گزینه ” ثبت اظهارنامه اختراع” را از گزینه­‏ های موجود در سمت چپ صفحه انتخاب نمایند. پس از ورود به صفحه ثبت اظهارنامه اختراع و قبل از ادامه فرایند ثبت، حتما راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه موجود در پائین صفحه به دقت مطالعه گردد.

هر اختراع از ۳ قسمت اصلی خلاصه اختراع، توصیف اختراع و ادعانامه تشکیل شده است که لازم است قبل از اقدام به ثبت اختراع این سه قسمت مطابق با فرمت استاندارد اداره ثبت اختراع که در بخش راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه قید شده است نگارش گردد. همچنین سایر شرایط و مدارک لازم جهت ثبت اختراع را می­توان از طریق این سایت مطالعه نمود.

اداره ثبت اختراع پس از داوری ماهوی و رفع ایرادات طرحها آنها را جهت داوری علمی و تخصصی به مرجع داوری مد نظر خود ارجاع می­دهد. منظور از داوری و تأیید علمی اختراع، جستجو و بررسی علمی و فنی اختراع توسط کارشناسان مربوطه با استفاده از اسناد علمی و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است. این ارزیابی توسط مراجع مالکیت فکری معتمد سازمان مالکیت صنعتی مانند دانشگاهها، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و پژوهشکده های مربوطه صورت می‌گیرد. پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری این افتخار را دارد تا به عنوان مرجع داوری ثبت اختراع با اداره ثبت اختراع همکاری داشته باشد.

روند داوری اختراعات ارجاعی به پارک علم و فناوری استان چهارمحال وبختیاری

متقاضیان ثبت اختراع ابتدا باید اظهارنامه خود رادر سامانه مرکز مالکیت معنوی ثبت نمایند و در صورت ارجاع پرونده ثبت اختراع به مرجع پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری برای داوری تخصصی، روند زیر پیگیری میشود. ضمنا کلیه درخواستهای ثبت اختراعی که در سال 1401به این مرجع ارسال گردد لازم است هزینه های داوری مطابق شکل زیر پرداخت گردد.

توجه:

با توجه به زمان بر بودن داوری طرحهای ثبت اختراع، متقاضی با تکمیل و ارسال فرم خوداظهاری و پرداخت هزینه داوری تعهد مینماید که نسبت به مدت زمان فرآیند داوری اعتراضی نخواهد داشت.