مرکز رشد پارک علم و فناوری
محمد جواد اعرابی

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری

حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

 ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد 

نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها.

ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

سهیلا امیری

کارشناس مرکز رشد

حسین شاکری

کارشناس مرکز رشد

مرتضی صمدی

کارشناس مرکز رشد بروجن

فرشاد بویری

کارشناس مرکز رشد لردگان

مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری، شهرکرد ،میدان امام حسین (علیه السلام) ، بلوار انقلاب ، خیابان ۱۱ اردیبهشت ، ساختمان مرکز رشد واحد های فناور

تارنما: www.portal.chbstp.ir/roshd

 

جهت آشنایی بیشتر این پیوند را دنبال کنید