مرکز رشد واحدهای فناور لردگان

کارشناس مرکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور لردگان، آدرس: لردگان، بلوار شهدا، چهار راه معلم، کوچه ۲۱ شهدا، پلاک ۲۳، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لردگان

تارنما: www.portal.chbstp.ir/roshd

جهت آشنایی بیشتر این پیوند را دنبال کنید.