مرکز رشد واحدهای فناور بروجن

مرتضی صمدی

کارشناس مرکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور بروجن،  آدرس: بروجن بلوار آیت الله مدرس بالا تر از میدان امام خمینی(ره) ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور بروجن (دانشگاه پیام نور)

تارنما : www.portal.chbstp.ir/roshd

جهت آشنایی بیشتر این پیوند  را دنبال کنید.