گواهی ها و عضویت ها

انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری یا به اختصار IASP یک سازمان جهانی است که هدف آن ایجاد یک پایگاه ارتباطی برای پارکهای علم و فناوری در سراسر دنیا و کمک به رشد توانمندی های پارکها و همچنین ایجاد فرصتهای تجاری سازی برای شرکتهای مستقر در پارکها میباشد.

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری افتخار عضویت در IASP و شرکت در جلسات سالانه گردهمایی پارکهای جهان را کسب نموده است.

 


ASPA یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که در سال 1997 در ژاپن تاسیس شده و هدف از آن انجام توسعه مشترک در زمینه فناوری های علمی، صنعتی و اقتصادی در منطقه آسیا میباشد. از ماموریت های این انجمن میتوان به ایجاد فرصت های توسعه مشترک در آسیا از طریق انتقال تکنولوژی و نوآوری در منطقه و تشکیل یک جامعه آسیایی به منظور تبادل اطلاعات در زمینه های صنعتی، فناوری، فرهنگ و آموزش اشاره نمود.

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری افتخار دارد که از سال 2016 به این انجمن ملحق شده است.