امور عمرانی
مهدی نادری

کارشناس امور عمرانی

  1. برنامه‌ریزی برای توسعه زیربنایی پارک علم و فناوری و فراهم کردن زیرساخت‌ها
  2. برنامه‌ریزی و نظارت بر ساخت پروژه‌های عمرانی و انجام امور پیمانکاران
  3. نظارت بر تامین و نگهداری تأسیسات، موتورخانه‌ها و فضای سبز