دوره برندسازی و مدیریت برند در پارک علم و فناوری برگزار شد

در راستای تفاهم نامه پارک علم و فناوری و اداره کل بهزیستی دوره آموزشی برندسازی و مدیریت برند برای اداره کل بهزیستی استان با هدف افزایش تعامل ،توانمندسازی و همکاری برگزار شد

این کارگاه یک روزه در راستای ارتقاء سطح دانش و بینش مددکاران، کارشناسان و تسهیل گران سازمان بهزیستی استان با موضوع تسهیل در فرآیند برندینگ محصولات تولیدی گروه های همیاری سرپرست خانوار برگزار شد.
در این دوره مفاهیم حوزه برند سازی از قبیل آشنایی با تکنیک های توسعه و ترویج فروش، اهمیت مفهوم برند و ماموریت آن ارائه گردید.