• سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۰۱
  • اخبار
  • 654 بازدید
  • بدون دیدگاه
انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری و معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان

در راستای همکاری برای رسیدگی تخصصی به اختلافات حوزه نخبگان و در اجرای فصل دوم سند تحول قضائی درباره گسترش شیوه های مشارکت و جایگزین های رسیدگی قضائی و استفاده از ظرفیت های پارک علم و فناوری در افزایش میزان صلح و سازش پرونده ای تخصصی تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری و معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری در این مراسم که با حضور رئیس پارک علم و فناوری و رئیس توسعه حل اختلاف و دبیر ستاد صبر استان برگزار شد، دفتر شورای حل اختلاف تخصصی علم و فناوری با هدف سازش پرونده های تخصصی در حوزه نخبگان و شرکت های دانش بنیان و نیز تولید مشترک محتوی در حوزه صلح و سازش و آثار مثبت اجتماعی در پردیس پارک علم و فناوری افتتاح گردید.

شایان ذکر است در سال های اخیر فعالیت های حوزه دانش بنیان کشور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد افزایش داشته است. ورود شرکت های دانش بنیان، نوآوری و اختراع به مرحله تجاری سازی محصولات و ایجاد همکاری های کسب و کار بر اساس قرارداد های قانونی و ایجاد تعارض منافع، نیاز به مراکز حل اختلاف و داوری با رویکرد رسیدگی تخصصی به اختلافات و ایجاد سازش را برای حوزه نخبگان و شرکت های دانش بنیان کشور ضروری کرده است.