کسب عنوان دستگاه برتر بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری توسط پارک علم و فناوری

ندا شریفی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۱ گفت: ارزیابی عملکرد، فرصتی برای اجرای برنامه‌های دولت باشناخت درست و شفاف از چالش‌های پیش‌روی هر برنامه است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری دستگار برتر جشنواره شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری شد.

شریفی افزود: در آیین بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری؛ پارک علم و فناوری به عنوان دستگاه برتر اجرایی به دلیل اقدامات برجسته در زمینه بیشترین رشد امتیاز انتخاب شد.

در پایان به پاس این خدمات ارزنده از دکتر اسماعیل پیرعلی، رئیس پارک علم و فناوری با اهدای تندیس جشنواره و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

بایگانی