• چهارشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۲ - ۶:۲۲
  • اخبار
  • 1034 بازدید
  • بدون دیدگاه
برگزاری جلسات راهبری با محوریت مدل کسب و کار

جلسات راهبری دور اول و دوم سال  ۱۴۰2 رشد مقدماتی مرکز رشد واحدهای فناور در قالب سه جلسه آموزشی و چهار جلسه مشاوره و راهبری فردی در حال برگزاری است.

در این دور از برنامه راهبری برای هشت هسته فناور  جدید مرحله رشد مقدماتی، جلساتی با تمرکز بر بررسی مدل کسب و کار، محاسبه بهای تمام شده،  تست و تحلیل شخصیت و مدیریت بنگاه های کوچک برگزار می گردد.

جلسه راهبری با  محوریت بحث بر سر مدل کسب و کار از سری جلسات راهبری دور اول و دوم مرکز رشد واحدهای فناور مورخ 5 تیرماه سال جاری در محل مرکز رشد واحد های فناور  با حضور هسته های فناور جدید برگزار گردید.

برنامه راهبری دور اول و دوم رشد مقدماتی1402

بایگانی