• چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۷:۵۶
  • اخبار
  • 323 بازدید
  • بدون دیدگاه
اولین زمین‌های پردیس پارک علم و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری روز گذشته مراسم واگذاری اولین قطعه زمین از زمین های قابل واگذاری در اراضی پردیس پارک علم و فناوری در دفتر رئیس پارک علم و فناوری برگزار شد.

در این مراسم دو قطعه زمین به دو شرکت دانش بنیان متقاضی، مستقر در پارک علم و فناوری که مراحل احراز شرایط واگذاری را طی کرده اند واگذار شد.

شایان ذکر است پردیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری به مساحت 43081 متر مربع متشکل از ساختمان های فناوری شماره 1 و 2، مجموعه آزمایشگاه و کارگاه ها نمونه سازی و 35 قطعه زمین قابل واگذاری به شرکت های دانش بنیان و فناور مستعد می باشد.

مطابق با ماده 4 بند چ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه اردیبهشت ماه 1401 مجلس شورای اسلامی در راستای تسهیل سرمایه­ گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می­شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.