تجلیل از شش فناور برتر پارک علم و فناوری در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و بیست سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان

در آیین اختتامیه هفته پژوهش و در بخش تجلیل از فناوران برتر سال 1401، مهندس حامد احمدی مدیرعامل شرکت دانش بنیان اندیشه نگار بهفام، مهندس محمد عالی دهچناری مدیر عامل شرکت فناور نوتریکا، مهندس اسماعیل حیدری مدیرعامل شرکت فناور مهرتاب تاراز(سهیل) و مهندس صادق رحمانی مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوش رایا ایرسا، مهندس بابک شبانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان آلما رویش اکسین و دکتر مجتبی نوروزی مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو کیمیا گران صنعت، به عنوان فناوران برتر معرفی و از ایشان تجلیل به عمل آمد.