تسهیلات توسعه اشتغال

این تسهیلات به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق از طریق حمایت از ارتقا، توسعه زیرساخت ها و افزایش فروش محصولات دانش‌بنیان از محل منابع بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 و از طریق معرفی به بانک های عامل قابل اعطاء است. لازم به ذکر است این تسهیلات به هر شرکت فقط یک بار قابل اعطاء است و شرکت نباید مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد. همچنین در صورت وجود تقاضای بیش از اعتبار، مناطق محروم در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند. شرایط اعطای این تسهیلات به شرح زیر است:


نرخ سود/کارمزد: قرض الحسنه با کارمزد حداکثر 4 درصد
دوره پرداخت: این تسهیلات در یک مرحله پرداخت میشود.
دوره تنفس و بازپرداخت: 36 ماه
مبلغ تسهیلات: مبلغ تسهیلات شرکتهای دانش بنیان تا سقف 10 میلیارد ریال و بر مبنای طرح شرکت های متقاضی، به شرح زیر تعیین می شود:

  • تکمیل یا ارتقای محصولات: معادل 80% هزینه های مورد نیاز.
  • خرید ماشین آلات و تجهیزات: معادل 80% هزینه های مورد نیاز.
  • افزایش تولید محصولات: معادل «50% فروش سال 1400» یا «3 برابر فروش فصلی بهار 1401».

توجه: شرکت­های نوآور، خلاق و فناور از طریق صندوق­های پژوهش و فناوری میتوانند برای دریافت این تسهیلات اقدام نمایند.