شماره اول خبر نامه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

اولین خبرنامه پارک منتشر شد

 

 

جهت دریافت خبر نامه این پیوند را دنبال کنید.

 

بایگانی