عناوین طرح های پژوهشی سال 1400 مصوب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

متقاضیان محترم خواهشمند است نسبت به تدوین و ارسال طرح های پژوهشی سال 1400 مصوب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان حداکثر تا تاریخ 5 اسفندماه 1400 با در نظر گرفتن مدت زمان اجرا و اعتبار پیش بینی شده به دفتر موسسات پارک  اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03833347041 آقای منجزی تماس حاصل فرمایید.

 

فهرست طرح های پژوهشی مصوب در سال 1400 

فرم+پروپوزال