در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار صورت پذیرفت؛ رونمایی از دستاورد فناورانه شرکت دانش بنیان البرز توان

کنتور هوشمند آب 1 اینچ قرائت از راه دور بر پایه IOT از محصولات شرکت دانش بنیان البرز توان مستقر در پارک در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار رونمایی شد.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو روابط عمومی دانشگاه، با اعلام این خبر گفت: “پلیمر زیستی کیتوسان از قارچ” طرح فناورانه، پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از ۸۹ طرح فناورانه برتر کشور در بیست و یکمین نمایشگاه و دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار رونمایی شد.