جذب و پذیرش

فرآیند پذیرش و عضویت در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

هت شروع فرایند پذیرش لازم است واحد متقاضی در سامانه جذب و پذیرش پارک به آدرسhttps://b2n.ir/y24107  مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به تکمیل فرم اولیه درخواست اقدام نماید. سپس با توجه به نوع شرکت و شرایط محصول/ خدمت یکی از کاربرگهای مربوطه در لیست زیر را تکمیل نموده و به آدرس ایمیلjazb@chbstp.ir  ارسال فرمایند.

فرم شماره یک درخواست پذیرش واحد فناور

فرم درخواست پذیرش واحد خدماتی

فرم درخواست پذیرش تحقیق و توسعه

فرمت پاورپوینت جهت جلسه داوری پذیرش شرکتها در دوره پسارشد (پارک)

شماره حساب جهت پرداخت هزینه پذیرش

مستندات پذیرش

پس از بررسی کاربرگ توسط کارشناس جذب و پذیرش و در صورت تایید اولیه، لازم است شرکت نسبت به ارائه مستندات پذیرش و پرداخت هزینه داوری اقدام نماید. وضعیت شرکت در جلسه داوری با حضور ارزیاب فنی و کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری مشخص خواهد شد. قابل ذکر است امکان استفاده از دستگاه کارت‏خوان پارک جهت پرداخت هزینه داوری وجود دارد.

توجه فرمایید که شرکتهای متقاضی استقرار به عنوان واحد فناور (شرکتهایی که محصول فناورانه و نوآورانه داشته باشند و گردش مالی روی محصول ایجاد کرده باشند) باید ابتدا کاربرگ شماره 1 را تکمیل و رسال نموده و پس از تایید کاربرگ شماره 1، کاربرگ شماره 2 برای آنها ایمیل خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه ابهام میتوانید با شماره تماس 33334724 تماس حاصل فرمایید.