• دوشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲
  • اخبار
  • 931 بازدید
  • بدون دیدگاه
نشست خوشه فناوری حوزه خودرو در مرکز رشد پارک علم و فناوری برگزار شد.

نهمین جلسه از مجموعه نشست های خوشه فناوری به هسته/ واحدهای فعال در حوزه خودرو اختصاص یافت.

در این دورهمی هسته/ واحدهای فناور زیر حضور داشتند:

جلسات هم افزایی بین هسته/ واحدهای مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری که دارای زمینه فعالیت نزدیک و مشترک با همدیگر هستند در قالب ۱۲ خوشه فناوری برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

در ابتدای جلسه هسته/ واحد های فناور حاضر، اقدام به معرفی تیم کاری، توانایی و تخصص ها و محصولات خود نموده و پس از آن چالش ها و مشکلات هر یک از تیم ها مطرح شده و ایده های هر کدام از واحدها در قالب بارش فکری به بحث گذاشته شد.

از بحث های مطرح شده در این نشست می توان به ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت حل چالش های بیان شده و نیز تعریف بازارهای جدید برای ارائه محصولات برخی شرکت کنندگان اشاره کرد. هم چنین در این نشست اطلاعات تماس و محصولات واحدهای مستقر در دوره های پسا رشد، رشد و رشد مقدماتی به منظور آشنایی بیشتر با شرکت ها و محصولات آن ها در اختیار اعضای حاضر قرار گرفت.

*** لازم به ذکر است متقاضیان حضور در دورهمی خوشه های فناور می توانند بعد از هماهنگی با دفتر مرکز رشد در این جلسات شرکت کنند.

بایگانی