تور بازدید از دوازدهمین دوره رویداد اینوتکس برگزار شد

تور بازدید از دوازدهمین دوره رویداد اینوتکس و اولین دوره رویداد تامین مالی و سرمایه گذاری با نام”فینوتکس” در تاریخ 21 اردیبهشت ماه توسط پارک علم و فناوری استان و به همت فن بازار منطقه ای ،شرکت پرگاس فیدار فرتاک، برگزار شد. در این رویداد جمعی از اعضای شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان، تیم ها و واحدهای مستقر در سایر مراکز رشد استان، دانشجویان برگزیده رویدادهای قبلی و نمایندگان صندوق پژوهش و فناوری استان حضور داشتند. این نمایشگاه در محل پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد و در حاشیه آن رویدادهای متنوعی مانند ریورس پیچ، کافه سرمایه و… برگزار گردید.