• چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۶:۳۲
  • اخبار
  • 917 بازدید
  • بدون دیدگاه
برگزاری پیش رویداد تانا

برگزاری پیش رویداد تانا با محوریت شناسایی و رفع نیازهای فناورانه اداره کل ثبت احوال استان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری روز دوشنبه تاریخ مهرماه 5 پیش رویداد تانا برگزار گردید. در این نشست که با محوریت رفع نیازهای فناورانه اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد معاون فناوری، کارشناس مسول فناوری اداره کل ثبت احوال استان، مدیر فن بازار منطقه ای پارک علم و فناوری و شرکت های فناور و دانش بنیان متقاضی جهت شناسایی و رفع نیازهای فناورانه در محل اداره کل ثبت احوال استان حضور داشتند.

در این رویداد سه نیاز فناورانه شناسایی و از طرف اداره کل ثبت احوال برای پارک علم و فناوری و متقاضیان رفع نیاز تشریح گردید. در ادامه هر یک از متقاضیان رفع نیاز به صورت جداگانه توانمندی ها، ظرفیت ها و آمادگی خود را جهت نیاز مربوطه عنوان کردند.

در پایان مقرر گردید برای هر نیاز فناورانه ای که در این رویداد بررسی و مورد تایید قرارگرفتند، پارک علم و فناوری زیرساخت ها و هزینه برآوردی مورد نیاز برای انعقاد قرارداد رفع نیاز را به اداره کل ثبت احوال استان اعلام نماید.