بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از پارک علم و فناوری

دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن از مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری بازدید کردند. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن از مرکز رشد پارک علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان آن بازدید کرده و ضمن آشنایی با دستاوردها و محصولات آنها، با فرآیند جذب و پذیرش آشنا شدند

در ابتدای بازدید کارشناس مرکز رشد ضمن عرض خوش آمدگویی، توضیحاتی راجع به فضای فیزیکی پارک و خدمات و حمایت های پارک از شرکت ها و نحوه جذب و پذیرش متقاضیان ارائه داد و هدف از این بازدید را جهت دهی ایده های پژوهشی به سمت کارآفرینی بیان کرد. . در این بازدید تعداد 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد حضور داشتند.