نخستین جلسه از سلسله نشستهای پارک علم وفناوری استان و دانشگاه شهرکرد برگزار شد

اولین جلسه از این نشست ها روز گذشته موضوعات: 🔸آشنایی با پارک علم و فناوری و حمایتهای آن🔸  تاریخچه پارک، ماموریت و چشم انداز آن🔸استقرار در پارک: شرایط و ضوابط🔸سطوح پذیرش در پارک (هسته، واحد، شرکت) 🔸خدمات و حمایتهای پارک 🔷آشنایی با مفاهیم شرکتهای دانش بنیان 🔸تعریف شرکت دانش بنیان 🔸تفاوت شرکت دانش بنیان و فناور🔸صنایع مستعد دانش بنیانی برگزار شد به صورت وبینار و بر خط برگزار شد.

بایگانی