ایجاد تمهیدات لازم جهت استفاده از محصولات ساخت شرکت های فناور و دانش بنیان در پتروشیمی لردگان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دوشنبه 2 اسفند 1400 در بازدید مدیر واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی لردگان از مجتمع نوآوری صنعتی پارک علم و فناوری مطرح شد؛ ایجاد تمهیدات لازم جهت استفاده از محصولات ساخت شرکت های فناور در پتروشیمی لردگان.

در این بازید که با حضور مدیر واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی لردگان و  مدیر آموزش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شد، جدیدترین محصولات و فناوری های شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در حوزه صنایع برق،نفت، گاز و پتروشیمی و محیط زیست معرفی شدند. در حاشیه این بازدید امکان استفاده از توانایی این شرکت ها در حفظ محیط زیست محدوده پتروشیمی لردگان مورد بررسی قرار گرفت.