Day: آبان ۲۹, ۱۳۹۹

اتمام دوره رشد هفت واحد فناور مرکز رشد و پذیرش در دوره پارکی

یازدهمین نشست شورای مرکز رشد واحدهای فناور در سال ۹۹(پنجاه و چهارمین نشست شورای مرکز رشد از ابتدای راه اندازی) با موضوع بررسی عملکرد هسته/واحدهای مستقر، بررسی خروج هسته/واحدهای موفق و ناموفق، تصمیم گیری در خصوص درخواست پذیرش تیمهای جدید و برنامه ریزی در خصوص ارتقای خدمات مرکز رشد در دفتر ریاست پارک علم و […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶ َقبل از ظهر