Day: آبان ۱۵, ۱۳۹۹

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور جوانه زرین سارینا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور هرماه, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶ َقبل از ظهر