Month: فروردین ۱۴۰۰

برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر(فروردین 1400)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای فروردین ماه 1400 درحوزه های عمومی کسب و کار آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است. این مشاوره ها در سرفصل های زیر برگزار میشود: مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی، صادرات و واردات اخذ مجوزهای کسب و کار، […]

ادامه مطلب سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فن آوا تیام کالا زردکوه

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۳:۴۰ َبعد از ظهر