Month: اسفند ۱۳۹۹

معرفی واحد فناور ماه: پیشروان زمرد سبز زردکوه

واحد فناور ماه: مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۵:۴۳ َبعد از ظهر

برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر (اسفند ماه ۹۹)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای اسفند ماه ۹۹ درحوزه های عمومی کسب و کار آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است. این مشاوره ها در سرفصل های زیر برگزار میشود: مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی، صادرات و واردات اخذ مجوزهای کسب و کار، […]

ادامه مطلب شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۳۴ َقبل از ظهر

کارگاه معماری سازمانی تیم های نوپا در دو بخش آموزشی و مشاوره ای برگزار شد.

مطابق تقویم آموزشی مصوب سال 99 مرکز رشد، دوره آموزشی معماری سازمانی تیمهای نوپا در دو بخش برگزار شد. در بخش اول این دوره که به طرح مباحث عمومی، اساسی و تئوری معماری سازمانی اختصاص داشت مطالب در قالب دوره آموزشی به فراگیران ارائه شد. در این جلسه پس از آموزش مبانی معماری سازمانی تیم […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۲۵ َقبل از ظهر