Month: بهمن ۱۳۹۸

سومین نشست متمرکز شبکه مشاوران -مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 98/11/26

روز شنبه 26 بهمن ماه 98 سومین نشست شبکه مشاوران به صورت متمرکز برگزار گردید. در این نشست که با حضور مشاوران در زمینه قوانین ثبت شرکت، قوانین گمرک و صادرات، اصول حسابداری، اخذ مجوزها، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار برگزار گردید به سوالات 26 هسته واحد فناور […]

ادامه مطلب شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۵:۱۴ َبعد از ظهر

توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد: رونمایی از چهار محصول جدید تولید شده در واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری

با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مرکز رشد پارک علم و فناوری در روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸, از چهار محصول جدید تولید شده در واحدهای مستقر توسط ایشان رونمایی شد. محصول “کیت تشخیص میکروبی انتروباکتریاسه ها و دیگر گرم منفی ها” تولید شده در واحد فناور ” زی […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۰۲ َبعد از ظهر

نیازهای بومی سازی شرکت فولاد مبارکه. بهمن 98

پیرو بازدید رئیس پارک علم و فناوری به همراه تعدادی از شرکت های فناور مستقر از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و نشست مشترک با مسئول واحد بومی سازی آن شرکت، نیاز های بومی سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شرح فایل پیوست بیان شده است. لذا هسته /واحدهایی که توان انجام هر کدام از موارد […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷ َبعد از ظهر