مرکز رشد واحدهای فناور

در مرکز رشد پذیرش در دو دوره صورت می‌گیرد. دوره رشد مقدماتی برای استقرار هسته‌های در شرف تاسیس شرکت و یا شرکت‌های نوپایی که شرایط لازم جهت پذیرش در دوره رشد را ندارند در نظر گرفته شده‌است. در دوره رشد مقدماتی ضمن ارائه خدمات استقرار، آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم در اختیار واحدهای مستقر قرار می‌گیردتا پس از طی دوره ۶ ماهه و در صورت کسب شرایط لازم در دوره رشد استقرار یابند.

نظر به لزوم تمرکز فعالیت موسسات مستقر در مرکز رشد بر روی یک زمینه خاص فناوری، لازم است موسسات متقاضی پذیرش، طرحی را تحت عنوان ایده محوری ارائه نمایند. طرح مذکور ضمن دارا بودن ویژگی های فناوری و نواوری باید دارای توجیه اقتصادی کافی باشد، به طوری که پس از اجرا منجر به ایجاد محصول یا خدمت فناوری قابل ارائه به بازار گردد.

دوره رشد مقدماتی : دوره ­ای ۶ ماهه جهت تکمیل تیم کاری، انجام مطالعات و مقدمات اجرای ایده محوری و تثبیت آن، ثبت شرکت در صورت عدم ثبت در زمان پذیرش و تنظیم طرح کسب و کار می باشد. مرکز رشد با ارائه خدمات و به‌ویژه مشاوره‌ها و آموزش‌های لازم هسته‌ها را برای پیشبرد این موارد یاری می‌دهد. پس از طی این دوره هسته‌ها می‌توانند جهت پذیرش در دوره رشد درخواست نمایند. زمان این دوره تا ۹ ماه قابل افزایش است.

دوره رشد : دوره­ ای است ۳ تا ۵ ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می­شوند.

حمایت های مرکز رشد:

شرایط پذیرش در دوره رشد مقدماتی:

– ارائه ایده محوری دارای توجیه فنی و اقتصادی

***ایده محوری دارای فناوری یا نوآوری یا مبتنی بر مهندسی معکوس بوده و فاز پژوهشی را بصورت کامل طی کرده باشد.

– تیم متشکل از حداقل دو نفر تمام وقت با مدرک کارشناسی یا بالاتر مرتبط با ایده محوری ( یکی از اعضای تیم می­تواند دانشجوی ترم آخر دوره کارشناسی باشد.)

– شرکت در شرف تآسیس و یا تازه تاسیس (از زمان ثبت شرکت بیش از پنج سال نگذشته باشد)

شرایط پذیرش در دوره رشد:

– شرکت ثبت شده

– ارائه ایده محوری دارای توجیه فنی و اقتصادی

***ایده محوری دارای فناوری یا نوآوری یا مبتنی بر مهندسی معکوس بوده و فاز پژوهشی را بصورت کامل طی کرده باشد.

– تیم متشکل از حداقل ۲ نفر تمام وقت با مدرک کارشناسی یا بالاتر مرتبط با ایده محوری

– ارائه طرح کسب و کار

مراحل پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور:

ثبت نام در سامانه پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور:

http://roshdregister.chbstp.ir/

(برای مطالعه راهنمای سامانه پذیرش افزونه زیر را ببینید:

اخذ نام کاربری و رمز عبور

ثبت ایده به اختصار

بررسی ایده توسط کارشناسان پارک و اعلام نظر اولیه از طریق سامانه پذیرش

دریافت، تکمیل و ارسال کاربرگ درخواست پذیرش

بررسی کاربرگ از لحاظ فرم و شکل توسط کارشناسان و در صورت تایید ساختاری، ارسال برای داوران

شرکت در جلسه مصاحبه پذیرش به دعوت مرکز رشد واحدهای فناور

طرح نتیجه داوری در جلسه شورای مرکز رشد

عقد قرارداد استقرار هسته/ واحد فناور در صورت پذیرش

*** تایید استقرار هسته/ واحدها منوط به حضور تمام وقت یکی از کارشناسان شرکت در دفتر مستقر در مرکز رشد می باشد.