برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به هسته/واحدهای مستقر(اسفند ماه ۱۴۰۱)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای اسفند ماه 1401 درحوزه های عمومی کسب و کار به شرح زیر آماده ارائه مشاوره به هسته/واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است.

  • مباحث مالی، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده
  • قوانین گمرکی، صادرات و واردات
  • اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و مراحل
  • قوانین کار نحوه عقد قرارداد نیروها و کارفرما
  • قوانین بیمه و تامین اجتماعی
  • ثبت شرکت، اصول و کلیات  
  • امور حسابداری 
  • ثبت علائم تجاری
  • استاندارد

*** هماهنگی روز و ساعت مشاوره پس از اخذ نوبت، توسط کارشناس شبکه مشاوران به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

جلسات مشاوره بصورت ترکیبی از جلسات حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

برای دریافت نوبت از هرکدام از مشاوران، حداکثر تا تاریخ 1401/12/13 در ساعت اداری با شماره 32278028، 32278035  یا شماره همراه 09138856989 (خانم کریمی) تماس گرفته و مراتب را اعلام نمائید.