وبینار انتقال تجربه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد.

وبینار انتقال تجربه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی از سری وبینارهای مصوب سال 1401 مرکز رشد واحدهای فناور توسط مدیران شرکت کشت و صنعت آلوئه ورا نقش جهان جناب آقای ”مهندس میثم کوکبی ” و جناب آقای ”مهندس محمد میرزاخانی ” در روز دوشنبه 30 خرداد ماه سال 1401 از ساعت 11 الی 13 برگزار شد.

در این جلسه ارائه داستان کسب و کار و سرگذشت کارآفرینان در قالب ارائه انتقال تجربه در زمینه های زیر صورت پذیرفت:

1 – نحوه ورود به بازار
2 – نحوه تیم سازی و نگهداشتن تیم و مدیریت نیروی انسانی
3 – جذب سرمایه گذار
4 – چالش های سپری شده و پیش رو در مسیر کسب و کار و نحوه مواجهه با آنها
5 – برون سپاری
6 – معرفی بازار حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی و حوزه های نوآورانه آن

افرادی که موفق به حضور در این وبینار نشدند از طریق پیوند زیر می توانند به فایل ضبط شده دوره دسترسی پیدا کنند:

https://drive.google.com/drive/folders/1dE7_CzbZzYzWNfppWIrHqf3-LGbrnp1V