Day: آبان ۱, ۱۴۰۰

وبینار آموزشی تکالیف مالی شرکتهای نوپا

وبینار آموزشی “تکالیف مالی شرکتهای نوپا” از سری دوره های تقویم آموزشی مرکز رشد واحدهای فناور درروزسه شنبه 4 آبان ماه از ساعت 13 الی 16 برگزار خواهد شد. سرفصلهای برگزاری این دوره شامل موارد زیرخواهد بود: وظایف شرکتهای نوپا در خصوص : قانون مالیاتهای مستقیم قانون ارزش افزوده آیین نامه تحریر دفاتر قانونی قانون […]

ادامه مطلب شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱ َقبل از ظهر