برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به هسته/ واحدهای مستقر(شهریور ماه 1402)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای شهریور ماه 1402 درحوزه های عمومی کسب و کار به شرح زیر آماده ارائه مشاوره به هسته/ واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است.

  • مباحث مالی، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده
  • قوانین گمرکی، صادرات و واردات
  • اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و مراحل
  • قوانین کار نحوه عقد قرارداد نیروها و کارفرما
  • قوانین بیمه و تامین اجتماعی
  • ثبت شرکت، اصول و کلیات  
  • امور حسابداری 
  • ثبت علائم تجاری
  • امور دانش بنیان
  • استاندارد

***  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند با شماره های 32278028-038 و  09138856989 (خانم کریمی) تماس حاصل فرمایند.