فراخــوان طرح هـــای فنــاورانه در حــوزه هــای اولــویت دار

  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۷:۱۱
  • دسته بندی : اطلاعیه
  • بازدید : 127 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

دفتر فناوری و نوآوری وزارت صـنعت، معدن و تجارت اقدام به انتشـــار فراخــوان طرح هـــای فنــاورانه در حــوزه هــای اولــویت دار از طریــق سامــانه هــای “ http://www.smt-tech.ir” یا “ http://www.nan.ac“می نماید.

واحدهای فناور و دانش بنیان مسـتقر جهت بررسـی فراخوان های منتشـرشـده می توانند به آدرس های ذکر شده مراجعه نمایند.