آغاز دوره راهبری تدوین استراتژی بازاریابی در مرکز رشد واحدهای فناور

جلسات راهبری تدوین استراتژی بازاریابی در قالب چهار جلسه راهبری ویژه 4 واحد پذیرفته شده جدید در دوره رشد به شرح زیر در حال برگزاری است.

  • پیشرو ایلدا توان
  • دانش گستران چابک آزمون
  • نانو کیمیاگران صنعت سبز
  • حدید صنعت زاگرس

این دور از برنامه با تمرکز بر بررسی قیمت گذاری، استراتژی بازاریابی ، توسعه بازار و محصول به منظور تکمیل برنامه کسب و کار و تجاری سازی طی چهار جلسه برگزار خواهد شد.

جهت دریافت برنامه راهبری تدوین استراتژی بازاریابی پیوند زیر را دنبال کنید.

برنامه راهبری استراتژی بازاریابی

جهت دریافت برنامه توانمند سازی در مرکز رشد واحدهای فناور سال 1401 روی پیوند کلیک کنید.