ماشین سازی جویبار

معرفی شرکت

هسته فناور ماشین سازی جویبا مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای مصطفی جویبار

خدمات و محصولات

ساخت دستگاه براده برداری سی ان سی با کنترلر جدید