پویا الکترونیک

معرفی شرکت

هسته فناور پویا الکترونیک مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محمد رضائی فرد دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی الکترونیک

خدمات و محصولات

دستگاه اسباب بازی CNC