فارمنوتک صنعت

معرفی شرکت

هسته فناور فارمنوتک صنعت مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای سید حسن نوربخش

خدمات و محصولات

ساخت بخاری باغی کاملا مکانیکی با پرتاب هوای مناسب جهت افزایش دمای سطح باغ و کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی