دکوبرد

معرفی شرکت

هسته فناور دکوبرد مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای هادی حبیبی

خدمات و محصولات

دفتر کارهای خانگی و میزهای سلامت محور