جلسه هم اندیشی شبکه مشاوران پارک علم و فناوری استان برگزار گردید.

در طی این جلسه که در تاریخ 29 شهریور ماه 1402 در  محل مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان برگزار گردید، مشاوران حوزه های مختلف پارک علم و فناوری به ارائه مشاوره به علاقه مندان در حوزه های تخصصی خود نمودند. این جلسه با استقبال هسته/ واحد های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور روبرو شد. شایان ذکر است در این جلسه هم اندیشی، مشاوران برتر استانی در زمینه های بیمه و خدمات تامین اجتماعی، گمرک، مالیات ، اخذ مجوزات قانونی، امور دانش بنیان، ثبت برند و ثبت شرکت حضور داشتند . این جلسه دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی مشاوران پارک علم و فناوری در سال جاری می باشد که به صورت ماهانه برگزار می گردد.