برگزاری سومین جلسه از دوره راهبری تدوین استراتژی بازاریابی در مرکز رشد واحدهای فناور

سومین جلسه از سری جلسات راهبری تدوین استراتژی بازاریابی ویژه 4 واحد مستقر در دوره رشد به شرح زیر در روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24 از ساعت 9 تا 13برگزار شد.

واحد فناور پیشرو ایلدا توان از جمله واحدهایی است که در دوره تدوین استراتژی بازاریابی شرکت کرده است . در طی سه جلسه راهبری به بررسی توانمندیهای واقعی تیم پرداخته شده و واحد مذکور به کمک راهبر موفق به تقسیم وظایف، تشکیل تیم تولید و فروش، تدوین استراتژی بازاریابی با توجه به جغرافیا و گروه هدف و شیوه مناسب بازاریابی شده است.

جهت مشاهده صفحه این واحد فناور در وب سایت مرکز رشد پیوند زیر را دنبال کنید. https://b2n.ir/z92470

واحد فناور دانش گستران چابک آزمون از دیگر واحدهایی است که موفق به حضور در جلسات راهبری تدوین استراتزی بازاریابی شده است. در این سری جلسات این تیم به کمک راهبر در تلاش است در جهت شناخت صحیح جایگاه محصول، شناخت بازارهای موازی، بررسی بازارهای داخلی با توجه رقبا قدم بردارد و در نهایت نسبت به تدوین برنامه اجرایی مناسب اقدام کند.

از جمله واحدهای دیگری که در این برنامه شرکت کردند، واحد فناور نانو کیمیاگران صنعت سبز می باشد. در طی جلسات راهبری این تیم به بررسی استراتژی STP پرداخته و کلیات استراتژی بازریابی مشخص شده است. برنامه کوتاه مدت یکساله در حال برنامه ریزی می باشد و توسعه بازار در دستور کار قرارداده شده است.

صفحه واحد در وب سایت مرکز رشد: https://b2n.ir/z13272

واحد حدید صنعت زاگرس یکی دیگر از شرکت هایی است که در جلسات راهبری تدوین استراتژی بازاریابی شرکت کرده است. این واحد با ایده آبنمای کنترل پذیر در مرکز رشد مستقر است. در طی این دوره تیم به کمک راهبر درحال اصلاح ساختار سازمانی و تفکیک وظایف می باشد. بازار هدف و نحوه بازاریابی از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

صفحه واحد در وب سایت مرکز رشد: https://b2n.ir/j03455

لازم به ذکر است جلسه پایانی از این دور جلسات راهبری در روز دوشنبه 1401/06/28 برگزار خواهد شد.

جهت دریافت برنامه توانمندسازی مرکز رشد واحدهای فناور در سال 1401روی پیوند بزنید.