Day: مهر ۵, ۱۴۰۲

بازدید علمی- آموزشی هسته های علمی بسیج شهرستان بروجن از مرکز رشد واحدهای فناور بروجن

جمعی از مسئولین هسته های علمی بسیج شهرستان بروجن مورخ 1402/07/05 از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بروجن بازدید کرده و علاوه بر آشنایی با مرکز رشد و اهداف آن، با دستاوردهای آن نیز آشنا شدند. با توجه به ظرفیت های موجود در مرکز رشد بروجن و تنوع تیم های مستقر، از واحدهای منتخب […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۲:۳۲ َبعد از ظهر