• 517 بازدید

سروش فرآوری فراید

...
  • دانش بنیان

خدمات و محصولات

استخراج فلزات با ارزش و استراتژیک از ضایعات صنعتی- درمرحله اول وانادیوم