• 1393 بازدید

زی پارس کامه ناژو

...
  • دانش بنیان

معرفی شرکت

” زی پارس کامه ناژو” با بهره گیری از دانش آموختگان رشته بیوتکنولوژی و داروسازی در زمینه وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت میکند. اولین محصول تولید شده واحد زی پارس کامه ناژو کیت های تشخیصی API با نشان تجاری “زیدت” بوده است. برنامه این واحد ارائه خدمات سلامت محور با محوریت تولید و بهره وری، محصولات و خدمات نوین بیوتکنولوژی با کیفیت و سرعت بالا و هزینه کمتر نسبت به روشها و فرآیندهای دیگر است. محور اصلی فعالیت تحقیق و توسعه این واحد در حوزه های “پروبیوتیک”، “کیت های تشخیصی” و “داده پردازی زیستی” است.

خدمات و محصولات

کیت تشخیص میکروبی انتروباکتریاسه ها و دیگر گرممنفی ها