• 624 بازدید

تعاونی دانش بنیان فنی و مهندسی زاگرس

...

خدمات و محصولات

تولید و استفاده از ضایعات کاشی و سرامیک در صنعت سیمان و بتن