بازدید جمعی از نخبگان استان از پارک علم و فناوری

گروهی از نخبگان استان با حضور در پارک علم و فناوری، از نزدیک با دستاوردهای فناور و دانش بنیان شرکت‌های مستقر در این مجموعه، آشنا شدند. این بازدید، فرصتی مناسب برایدرک بهتر نقشه راه‌ و نوآوری‌هایی بود که این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری ارائه داده‌اند. در این نشست، تأکید شد که دانش و توانمندی‌های ایرانی در مسیر پیشرفت فناوری جهانی، یک نقطه عطف مهم را تجربه می‌کنند.

پارک علم و فناوری، به عنوان یک مرکز مهم در ایجاد و پرورش استعدادهای فناوری، توانسته است با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور، محیطی مناسب برای رشد و توسعه این دستاوردها فراهم آورد. با انتقال فناوری و ارتقاء سطح دانش فنی، این شرکت‌ها به عنوان پیشروهای حوزه‌های مختلفی از جمله نرم‌افزار، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، توانسته اند گام بلندی در تحقق شعار ما می توانیم بردارند.

این بازدید نه تنها فرصتی برای بررسی فناوری‌های نوظهور بود، بلکه فرصتی برای بررسی ارتباطات بین‌المللی و تبادل دانش و تجربیات در مسیر راهبردی فناوری فراهم آورد.

بایگانی